GRID CONNECTED PV SYSTEM FOR WIREMAN & CHARGEMAN

Kelayakan dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian
akan dianugerahkan Sijil Kekompetenan Kemahiran dari pihak Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA) yang mengiktiraf mereka sebagai pekerja kompeten.

Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja/ bengkel dan asas bantuan kecemasan
 • Konsep asas sistem Grid Connected Photovoltaics
 • Ciri-ciri modul photovoltaics
 • Inverter tersambung grid
 • Kompenen Balance Of System
 • Ujilari pentauliahan, penerimaan dan ujian keandalan
  sistem
 • Senggaraan pemasangan

Syarat Permohonan

 • Sihat tubuh badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Memiliki sijil SPM atau setaraf dengannya
 • Memiliki Minima Perakuan Kekompetenan Pendawai (PW2) atau Penjaga Jentera (AO) Dari Suruhanjaya Tenaga
 • Berumur 18–55 tahun bagi Program Personel Binaan
 • Memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah dan 6 bulan pengalaman dalam bidang berkaitan bagi
  Program Personel Binaan

acv2