INSTALLATION & MAINTENANCE SOLAR PV LEVEL 2 (GCPV2)

urKelayakan dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian
akan dianugerahkan Sijil Kekompetenan Kemahiran dari pihak Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA) yang mengiktiraf mereka sebagai pekerja kompeten.

Kandungan Kursus

  • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja/ bengkel dan asas bantuan kecemasan
  • Pengenalan kepada Elektrik Solar
  • Penyediaan pemasangan sistem
  • Peralatan sistem dan pepasangan sistem elektrikal
  • Senggaraan pembetulan

Syarat Permohonan

  • Sihat tubuh badan
  • Boleh membaca, menulis dan mengira
  • Minima menduduki peperiksaan SPM atau setaraf dengannya
  • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia

acv2