CHARGEMAN A1

Kelayakan Dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian
akan dianugerahkan Perakuan Kekompetenan Penjaga
Jentera (A1) dari Suruhanjaya Tenaga (ST). ST berhak untuk menentukan pendaftaran mengikut kesesuaian.

Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja/bengkel dan asas bantuan kecemasan
 • Akta Bekalan Elektrik 1990
 • Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan IEE-edisi 16
 • Pertolongan cemas
 • Pengetahuan asas elektrik
 • Jenis, kegunaan dan pemilihan kabel
 • Pengujian dan alat pengujian
 • Alat pengukur elektrik
 • Perkakas suis dan papan agihan satu fasa
 • Perlindungan litar dan penggunaannya
 • Sistem pendawaian, pembumian dan perlindungan kilat

Syarat Permohonan

 • Warganegara Malaysia
 • Sihat Tubuh Badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Minima menduduki peperiksaan SPM atau setarafnya
 • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia
 • Mempunyai pengalaman kerja lebih dari 3 tahun (bersama kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga)
 • Mempunyai buku log kerja-kerja elektrik dahulu
aai2