CHARGEMAN AO

Kelayakan Dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian akan dianugerahkan Perakuan Kekompetenan Penjaga
Jentera (AO) dari Suruhanjaya Tenaga (ST). ST berhak untuk menentukan pendaftaran mengikut kesesuaian.

Kandungan Kursus

 • Pengenalan keselamatan diri/bengkel dan bantuan kecemasan
 • Akta Bekalan Elektrik 1990
 • Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan IEE-edisi 16
 • Pertolongan cemas
 • Pengetahuan asas elektrik
 • Jenis, kegunaan dan pemilihan kabel
 • Pengujian dan alat pengujian
 • Alat pengukur elektrik
 • Perkakas suis dan papan agihan satu fasa
 • Perlindungan litar dan penggunaannya
 • Sistem pendawaian, pembumian dan perlindungan kilat

Syarat Permohonan

 • Warganegara Malaysia
 • Sihat tubuh badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Minima menduduki peperiksaan SPM atau setaraf dengannya.
 • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia
 • Berumur 18–55 tahun bagi Program Personel Binaan
 • Memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah dan 6 bulan pengalaman dalam bidang berkaitan bagi Program Personel Binaan
 • Mempunyai pengalaman kerja lebih dari 3 tahun (bersama kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga)
 • Mempunyai buku log kerja-kerja elektrik dahulu
aao2