THREE PHASE ELECTRICAL INSTALLATION

Kelayakan Dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian akan dianugerahkan Perakuan Kekompetenan Pendawai Fasa Satu (PW2) dari Suruhanjaya Tenaga (ST). ST berhak untuk menentukan pendaftaran mengikut kesesuaian.


Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja/bengkel dan asas bantuan kecemasan.
 • Akta Bekalan Elektrik 1990
 • Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan IEE-edisi 16
 • Pertolongan cemas
 • Pengetahuan asas elektrik
 • Jenis, kegunaan dan pemilihan kabel
 • Pengujian dan alat pengujian
 • Alat pengukur elektrik
 • Perkakas suis dan papan agihan satu fasa
 • Perlindungan litar dan penggunaannya
 • Sistem pendawaian, pembumian dan perlindungan kilat


Syarat Permohonan

 • Warganegara Malaysia
 • Sihat tubuh badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Minima menduduki peperiksaan SPM atau setaraf dengannya
 • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia
 • Berumur 18–55 tahun bagi Program Personel Binaan
 • Memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah dan 6 bulan pengalaman dalam bidang berkaitan bagi Program Personel Binaan
 • Program belia : memiliki Sijil Single Phase Electrical (PW1/ PW2) daripada Suruhanjaya Tenaga
 • Program Personel Binaan: memiliki Sijil Single Phase Electrical (PW1/PW2) daripada Suruhanjaya Tenaga bersama pengalaman setahun dan mempunyai buku log

pw3