CHARGEMAN L1 & L3

Kelayakan Dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian akan dianugerahkan Perakuan Kekompetenan Wireman Gred 2 dari Unit Merinyu Elektrik (UME). UME berhak untuk menentukan pendaftaran mengikut kesesuaian.

Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja / bengkel dan asas bantuan kecemasan
 • Ordinan Elektrik
 • Peraturan-peraturan Elektrik 1999
 • Peraturan-peraturan Elektrik 1994
 • IEE Wiring Regulation - edisi16
 • Pemulihan pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan renjatan elektrik
 • Pengetahuan elektrik asas kabel
 • Sistem pendawaian
 • Pengujian dan alat uji
 • Pembumian
 • Perlindungan litar
 • Radas-radas elektrik

Syarat Permohonan

 • Warganegara Malaysia
 • Sihat Tubuh Badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Minima menduduki peperiksaan SPM atau Setarafnya
 • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia
 • Memiliki Sijil Kecekapan sebagai Gred Pertama Pendawaian yang dikeluarkan di bawah Kaedah Elektrik, 1999 atau Sijil dalam Kejuruteraan Elektrik bagi Program Personel Binaan
aal1