Print

WIREMAN GRADE 1

Kelayakan Dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian akan dianugerahkan Perakuan Kekompetenan Wireman Gred 1 dari Unit Merinyu Elektrik (UME). UME berhak untuk menentukan pendaftaran mengikut kesesuaian.

Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja/bengkel dan asas bantuan kecemasan.
 • Ordinan Elektrik
 • Peraturan-peraturan Elektrik 1999
 • Peraturan-peraturan Elektrik 1994
 • IEE Wiring Regulation - edisi16
 • Pemulihan pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan renjatan elektrik
 • Pengetahuan elektrik asas kabel
 • Sistem pendawaian
 • Pengujian dan alat uji
 • Pembumian

Syarat Permohonan

 • Warganegara Malaysia
 • Sihat tubuh badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Minima menduduki peperiksaan SPM atau setaraf dengannya
 • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia
 • Berumur 18–55 tahun bagi Program Personel Binaan
 • Memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah dan 6 bulan pengalaman dalam bidang berkaitan bagi Program Personel Binaan
 • Memiliki Sijil Kompetensi dalam Wireman Second Grade
bws1