ULTRASONIC TESTING - THICKNESS MEASUREMENT LEVEL 2 (TTU2)

Kelayakan dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian akan dianugerahkan Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB-CSWIP yang mengiktiraf mereka sebagai pekerja mahir.

Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja/bengkel dan asas bantuan kecemasan
 • Principles of ultrasonic; properties of sound; waves, frequencies, sound beam, attenuation; thickness gauges and
  flaw detectors, ultrasonic compression probes; calibration blocks, calibration, sensitivity, sizing techniques; practical
  exercises on various test specimens; testing of parent plates; lamination and thickness measurement; report and instruction writing
 • Kursus tamat dengan peperiksan persijilan
 • Latihan mengikut keperluan BS EN ISO 9712

 Syarat Permohonan

 • Sihat tubuh badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Minima memiliki SPM dengan 3 kredit ( Matematik, Fizik dan Inggeris)
 • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia
 • Berumur 18–55 tahun bagi Program Personel Binaan
 • Pemohon perlu mempunyai pengalaman kerja di dalam bidang Non Destructive Testing (NDT) bagi Program Personel Binaan
 • Keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang memiliki kelayakkan Diploma Kejuruteraan
 • Memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah dan 6 bulan pengalaman dalam bidang berkaitan bagi Program Personel Binaan

ttu2

ABM TRKD YP