MAGNETIC PARTICLE TESTING LEVEL 2 (MGP2)

Kelayakan Dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian akan dianugerahkan Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB-CSWIP yang mengiktiraf mereka sebagai pekerja mahir.

Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja/bengkel dan asas bantuan kecemasan
 • Principles of magnetism; magnetic fields; induction; permeability and reluctance; magnetization; lines of force, methods of testing; interpretation of indications; demagnetization; practical exercises; methods of assessing sensitivity; instruction writing
 • Untuk penulisan dan gunaan arahan tahap 2 , peserta yang memerlukan hanya latihan Tahap 1 akan menjalani latihan praktikal arahan bertulis
 • Kursus tamat dengan peperiksan persijilan
 • Latihan mengikut keperluan BS EN ISO 9712

Syarat Permohonan

 • Sihat tubuh badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Minima memiliki SPM dengan 3 kredit ( Matematik, Fizik dan Inggeris)
 • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia
 • Berumur 18–55 tahun bagi Program Personel Binaan
 • Pemohon perlu mempunyai pengalaman kerja di dalam bidang Non Destructive Testing (NDT) bagi Program Personel Binaan
 • Keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang memiliki kelayakkan Diploma Kejuruteraan
 • Memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah dan 6 bulan pengalaman dalam bidang berkaitan bagi Program Personel Binaan

mgp2

ABM TRKD YP