BUILDING ARCHITECTURAL COATING APPLICATION

Kelayakan Dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian akan dianugerahkan Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB yang mengiktiraf mereka sebagai pekerja mahir.


Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja/bengkel dan asas bantuan kecemasan
 • Perancangan kerja-kerja mengecat
 • Peralatan dan kelengkapan mengecat
 • Pengendalian bahan-bahan mengecat (mengangkat, menurun, memindah bahan mengecat)
 • Pengurusan penyediaan tapak untuk mengecat
 • Menguruskan penyediaan permukaan untuk kerja mengecat yang baru
 • Melaksanakan kerja-kerja mengecat
 • Melaksanakan kerja-kerja mengecat semula


Syarat Permohonan

 • Sihat tubuh badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Tamat Tingkatan 3
 • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia

ptc2