ROOF TRUSS INSTALLATION (TIMBER)

Kelayakan Dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian akan dianugerahkan Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB yang mengiktiraf mereka sebagai pekerja mahir.


Kandungan Kursus

  • Menyediakan aktitivi di kawasan kerja seperti kawasan penyimpanan sementara, memunggah bahan-bahan, ruang pendakap atau plat asas permukaan dinding, menyusun kekuda.
  • Melakukan pemasangan kekuda bumbung
  • Jajaran dan meluruskan kekuda bumbung
  • Lakukan penetapan struktur bumbung
  • Aktiviti pengemasan

Penilaian

Di akhir kursus ini, peserta akan dinilai atas kemahiran dan pengetahuan mereka.