LANDSCAPE CONSTRUCTION LEVEL 1 & 2 (LSC2)

Kelayakan Dan Pengiktirafan

Pelatih yang berjaya menamatkan latihan dan lulus penilaian akan dianugerahkan Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB yang mengiktiraf mereka sebagai pekerja mahir.


Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja / bengkel dan asas bantuan kecemasan
 • Kerja tanah dan pembersihan di tapak
 • Kerja penyempadanan dan pemagaran tapak
 • Kerja pemunggahan masuk / keluar lanskap lembut
 • Kerja pemunggahan masuk / keluar lanskap kejur
 • Kerja penyediaan medium dan batas tanaman
 • Penggalian lubang tanaman
 • Kerja penanaman lanskap dan sungkupan
 • Kerja pemasangan penyokong tanaman
 • Kerja pembinaan infrastruktur lanskap dan lanskap kejur
 • Kerja pembersihan selepas penanaman dan sisa pembinaan
 • Pembersihan tumpahan diesel / kimia


Syarat Permohonan

 • Sihat tubuh badan
 • Boleh membaca, menulis dan mengira
 • Tamat Tingkatan 3
 • Berumur 17–35 tahun bagi Program Belia
 • Berumur 18–55 tahun bagi Program Personel Binaan
 • Memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah dan 6 bulan pengalaman dalam bidang berkaitan bagi Program Personel Binaan

lsc2

allABM PY